ร่วมจัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพ “การทำขนมบราวนี่ และการทำวุ้นแฟนซี” เพื่อให้ผู้ที่สนใจในอาชีพอิสระได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »