ร่วมงานแถลงข่าวงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะนักวิจัยเชิงพื้นที่ตำบลสามเรือน ได้แก่ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พูนดี และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ร่วมงานแถลงข่าวงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือนเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เห็ดตับเต่า ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดตับเต่าบนฐานงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มแปรรูปพัฒนารวมใจตำบลสามเรือน ร่วมชิมอาหารพื้นบ้านและชมระบบนิเวศเห็ดตับเต่า ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »