ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2566

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวน 1 อัตรา รับสัมครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 17 ตุลาคม 2566  (คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »