มอบผลิตภัณฑ์งานฟาร์ม “ไข่นกกระทา” ให้กับโรงพยาบาลสนาม

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์  เกตุปัญญาพงศ์  อาจารย์หัวหน้างานฟาร์มนกกระทาเพื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้ามอบไข่นกกระทาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสมุนไพร ต้มสุกปอกเปลือกบรรจุถุงซีลสุญญากาศผ่านการต้มฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์จากนักศึกษางานฟาร์ม  ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องด่านหน้า จำนวน 200 แพ็ค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ  โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »