มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T จับมือหน่วยงานท้องถิ่น เปิด “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อโพง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T ตำบลบ่อโพง) ร่วมกับ ศิษย์เก่า ประชาชน และนักศึกษาผู้รับจ้างงานในโครงการฯ ดำเนินการส่งเสริมการทำเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลบ่อโพง โดยเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อโพง ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง นายจักรี
บุญธรรม
เป็นประธานในการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตัวแทนจากโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ อาจารย์และคณะทำงาน U2T ตำบลบ่อโพง ร่วมเปิดศูนย์ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำศูนย์เรียนรู้และให้บริการชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลบ่อโพง จากนั้นร่วมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ เช่น ว่างหางจระเข้ อัญชัน ผักสวนครัวและสมุนไพรต่างๆ โดยชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจได้นำไปเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กระยาสารทใบเตยอัญชัน ชาสมุนไพร แชมพู สบู่และเจลว่านหางจระเข้ และร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ผักและเก็บผักในแปลงเพื่อมอบประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อโพง เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564               

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »