มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สู่มาตรฐาน

กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ คัดสรรค์ สุดยอด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ไทย ระหว่างวันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน และมีความเข้มแข็งในตราสินค้า สู่การคัดสรรเพื่อให้ดาว ซึ่งเป็นสถานะสัญลักษณ์ตัวแทนคุณภาพ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดสรรผลิตภัณฑ์                                                                      

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »