มทรส.ร่วมงานแถลงข่าว งานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มาเที่ยวงาน และเลือกชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่า พร้อมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปอีกมากมาย ซึ่งมีกำหนดการจัดงานวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 นี้ ณ โดมอเนกประสงค์หมู่ 6 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าเป็นผลงาน จากทีมวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ ที่นำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร อาทิ เช่น เห็ดตับเต่าดองน้ำเกลือ เห็ดอบแห้ง น้ำซอสจากเห็ด ข้าวเกรียบเห็ดฯ และยังเป็นศูนย์วิจัยชุมชนสามเรือน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอีกด้วย

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »