พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะแห่งอนาคตหลักสูตรการติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มด้วย IOT โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ อาจารย์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านการผลิต ผลิตผลทางการเกษตรแบบปราณีตและแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาหลักสูตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบปราณีตและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะได้ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท อะโกรวแล็บ จำกัด 321/32 (ซอยนวมินทร์ 70 แยก 4 ) ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »