ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสวัสดิการ ด้านจัดเตรียมซุ้มแสดงความยินดี ด้านการฝึกซ้อมย่อยบนเวที ด้านการฝึกซ้อมของสาขาวิชา เป็นต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »