ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เรียนสนุก สุข ช้อป ชิล Happy Learning Fair (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »