ประกาศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประกาศ รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการสึกษา 2567 สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   
(คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »