ทอ. เร่งแนะแนวเชิงรุก สร้างโอกาสทางการศึกษา

          คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »