ทอ. ร่วมจัดทำถุงยังชีพมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดทำถุงยังชีพมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร ในโอกาสลงพื้นที่ดำเนินโครงการตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ U2T พร้อมให้กำลังใจ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »