ทอ. ร่วมกิจกรรม Grand Opening of Rus Market

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในคณะเข้าร่วมกิจกรรม Grand Opening of Rus Market โดยได้นำผักเคล ผักสวนครัว กบเนื้อ ผลิตภัณฑ์แปรรูปผักผลไม้ เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่า ไอศกรีมมะม่วง คุกกี้ผักเคล และน้ำนมข้าวโพด ทั้งนี้เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป รดน้ำรับขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ณ ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »