ทอ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปัจจัยไทยทาน อุปกรณ์ในการทำความสะอาด แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »