ทอ. มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเทิดพระเกียรติเดิน-วิ่งการกุศล

คณะผู้บริหาร ทอ. มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 “RUS Walk & RUN” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยช่องทางการวิ่งในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »