ทอ.มทรส. เปิดคอร์สราคาถูก จัดอบรมอาชีพการทำขนมทองม้วนผักและผลไม้

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมบริการวิชาการแบบมีรายได้ หลักสูตรอบรมระยะสั้นการทำขนมทองม้วนผักและผลไม้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล เป็นประธานเปิดการอบรบ และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »