ทอ.มทรส. หารือแนวทางการจัดการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี ดร.สิงห์รัญ ชารี เข้าพบ คุณธนา คล่องณรงค์ ผู้จัดการบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B และเยี่ยมชมสถานที่การจัดฝึกอบรมของบริษัท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »