ทอ.มทรส. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2023 นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่นางสาวสุชาดา ทารินสุ, นางสาววรรณวิศา ผดุงกาย, นางสาวณัฐณิชา ซอหมัด, นางสาวปวีณา วิเศษชัย และนายทะเลภู เจนการขาย โดยมี ดร.สิริวรรณ สุขนิคม เป็นผู้ควบคุมทีม ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยและบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2023 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »