ทอ.มทรส.สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในการถวายเทียนจำพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ในการถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจะปฏิบัติธรรมจำพรรษาในช่วงฤดูฝน โดยมีการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโตนด 1 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »