ทอ.มทรส.ร่วมหารือการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณดีด้านพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยดร.ยุพิน พูนดีหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงเข้าพบ นายนิเวศน์ บุญมา อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา คนที่ 8 เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดของสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะนักศึกษานอกจากนี้ยังร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายสุชาติ ศรีประสม นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ สุชาติฟาร์ม ตำบลบ้านบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »