ทอ.มทรส.ร่วมจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1

ทอ.มทรส. เข้าจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียน และประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาทุกชั้นปี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »