ทอ. มทรส. ร่วมงาน “วันข้าวโพดเทียน” ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน “วันข้าวโพดเทียน” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ ทอ. ได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษาร่วมจัดบูธนิทรรศการวิชาการ ได้แก่ นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ นิทรรศการสัตว์น้ำสวยงาม และนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตพืช เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
เวลา 08.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »