ทอ.มทรส. จัดอบรมการทำขนมกรอบเค็ม

คณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การทำขนมกรอบเค็ม” ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจฝึกอบรมและนำไปพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต โดยวิทยากร อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  พร้อมด้วย นายณัฐพัชร์ วงศ์แสงธรรม ผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »