ทอ.ถ่ายทอดกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนในเครือข่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พร้อมด้วยครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่โดยมี ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำขนมปุยฝ้ายให้กับนักเรียนในเครือข่ายภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา      

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »