ถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านการทำคลอดสุนัขและการสุขาภิบาล

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าให้ความรู้เรื่องทักษะในด้านการจัดการ การเลี้ยงสุนัขหลังคลอด การดูแลสุนัข การทำคลอดสุนัข และการสุขาภิบาลคอกสุนัข พร้อมให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ของเรือนจำและผู้ต้องขังที่ดำเนินการฝึกอาชีพ ตามที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้ผู้ต้องขังเลี้ยงสุนัขเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »