ต้อนรับอดีตนักวิจัยโครงการประมงฯ เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงปลาแรดเพื่อการอนุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง และศิษย์เก่า ให้การต้อนรับ Dr.Rainer Keppler อดีตนักวิจัยโครงการประมง อยุธยา-Baden-Wuerttemberg เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงปลาแรดเพื่อการอนุรักษ์ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง และ ห้องศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »