คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Open House)

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร. เข้าร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในงานนิทรรศการทางวิชาการ Open House “พาน้องทัศนา – ชมพู” และชมผลงานของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »