คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในงานนิทรรศการสารภีทรรศน์ 2565 “สร้างพลังเรียน เปลี่ยนพลังรู้ด้วย Active Learning” (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »