คณะผู้บริหาร ทอ. นำทีม ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำทีมคณะผู้บริหารคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิเวศน์ บุญมา นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 และร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »