ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลนักข่าวดีเด่น “เทพทอง”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดี แด่ นายสัมฤทธิ์  เจียมเจริญพรกุล ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ด้านสื่อโฆษณาและสื่อออนไลน์  และเป็นบรรณาธิการข่าว ATV จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลทรงคุณค่าสำหรับนักข่าวดีเด่น ที่นำเสนอข่าวเพื่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม โดยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก
ผู้แทนพระองค์ นายจรัล ธาดากรรณสูตร องคมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »