ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวฐานิต กิจจาบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ นางสาวฐานิต กิจจาบัณฑิต นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »