ขอแสดงความยินดี กับ ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
ได้รับรางวัล Silver prize 2 รางวัล และรางวัล Special prize 1 รางวัล ในการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในงาน 34th International Invention, Innovation & Technology in Exhibition (ITEX 2023) จัดโดย Malaysian Invention & Design Society; MIDS) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »