ขอแสดงความยินดี กับ คุณสุชาติ ศรีประสม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ คุณสุชาติ ศรีประสม ศิษย์เก่าเกษตรอยุธยารุ่นที่ 54 นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา
เข้ารับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »