ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านการเรียนการสอน”

🏆✨คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านการเรียนการสอน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น”
😍 ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก”
😍 อาจารย์รชยา ธารากุลทิพย์
😍 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ ศรีจริยา
😍 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
😍 ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »