ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านพัฒนานักศึกษา”

🏆✨คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านพัฒนานักศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
👉รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านพัฒนานักศึกษา ระดับดีมาก” 
😍 ดร.มัสธูรา ละใบเด็น
😍 ดร.สิริวรรณ สุขนิคม
👉รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ผู้มีผลงานโดดเด่น ด้านพัฒนานักศึกษา
😍 ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »