เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 
ฝึกอบรมต่างประเทศ
อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมฝึกอบรม
สุดยอดนักอ่าน
นางสาวชานิดา ไกรสมเลิศ บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขอแสดงความยินดี
นางสาวพนิตพร  ทองชาวนา และนางสาวจุฑารัตน์ สถิตสุนทร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ยินดีต้อนรับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ยินดีต้อนรับ 
ร่วมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปน้ำนมแพะ
ผศ.ทศพร นามโฮง  และอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข่าวสาร
خريد vpn خرید کریو خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم دانلود فیلم خريد vpn Google
خرید vpn Google
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید کریو Google