เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน
ต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่  พร้อมมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการสาขาวิชา ให้ทราบบทบาทหน้าที่ในการดำรงตำแหน่ง  มีภาวะผู้นำและ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการสรรหาฯ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ขอขอบคุณ
ผศ.ปวันนพัสตร์  ศรีทรงเมือง  หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ต้อนรับคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ผู้บริหาร คณาจารย์
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๖
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในโครงการ
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Bogor Agricultural University
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ผู้บริหาร คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล

ข่าวสาร
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
بازي اندرويد كلش اف كلنز دانلود آهنگ جديد دانلود آهنگ شاد جديد Google
دانلود آهنگ جدید
دانلود سریال عاشقانه
دانلود آهنگ جدید