เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
4 | | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2559
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
แม่ดีเด่น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ประชุมกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมกรรมการประจำคณะ
ขอแสดงความยินดี
ผศ.ทศพร นามโฮง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เ
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ทอ.รุกกระบวนการ PDCA สำนักงานคณบดี
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมติดตาม

ข่าวสาร
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google