Welcome
เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ค่ายอาสา FOOD TECH อาสา มทร.ส.
ชมรม FOOD TECH อาสาเกษตรอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
โครงการพัฒนาอาหารโบราณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยประธานหลักสูตร
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ร้าน GREEN MARKET
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะทำงาน เข้าพบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เปิดบ้านแสดงศักยภาพการบริการวิชาการให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยมชมเพื่อต่อยอดพัฒนาชุมชน
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข่าวสาร
خرید vpn Google
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google