เมนูหลัก
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
   งานประกันคุณภาพ
    เว็บบริการ

    ปฎิทิน
    | | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
    ประชาสัมพันธ์
    กิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
    สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
    ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
    คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
    ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
    ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม
    ประชุมหารือ Mega Project ด้านเกษตรอาหาร
     ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุม
    เครื่องแหวกร่องต้นข้าว รับอีก 1 รางวัล
    รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
    “เกษตรอยุธยาแฟมิลี่โบว์”
    สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา  จัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล“เกษตรอยุธยาแฟมิลี่โบว์”
    มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559  
    ศึกษาดูงานสวนชมพู่เจริญสุข
    รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
    ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการงานฟาร์ม
    ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการงานฟาร์ม

    ข่าวสาร
    دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google