เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
อบรมประกันคุณภาพนักศึกษา
ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ต่อยอด MOU เรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวเสน่ห์  บัวสนิท  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
งานวันข้าวโพดเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ร่วมจัดนิทรรศการ
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ
โครงการค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส. ครั้งที่ 3
ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  นำนักศึกษาชมรม Food Tech
ประชุมหารือการวางแผนแม่บทพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการวางแผนแม่บทพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยสถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไก
ประชุมรับฟังนโยบายและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวสาร
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام ماهواره جیبی اندروید
دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن