เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฎิทิน
| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารเตรียมความพร้อมการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการนำเสนอ
ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก 
ขอแสดงความยินดี
รศ.อำนวยพศ ทองคำ หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.มานะ สุภาดี  และอาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ร่วมสาธิตการทำขี้ผึ้งเบญจมรกตสมุนไพรฤทธิ์เย็น เครื่องดื่ม และขนม
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:
ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:
ร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 และนำเสนอผลงาน
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
อบรม “การใช้ไส้เดือนฝอยในการควบคุมแมลงศัตรูพืช”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมภาษาอังกฤษ
พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตโต  ศูนย์ธรรมชัย  วัดบุญกันตนาวาส   ร่วมหารือกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี

ข่าวสาร
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn خرید vpn
خرید کریو Google
خرید کریو خرید vpn خرید فیلتر شکن Google
خرید vpn
خرید فیلترشکن موبایل خرید وی پی ان خرید کریو