เมนูหลัก
เว็บบริการ

| | | ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | | |
ประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)
อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต (เส้นทางสู่ความฝัน)
อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา
สาขาวิชาพืชศาสตร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดอบรมภาษาอังกฤษ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงเรือนต้นแบบ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และ
ประชุมการทดสอบใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประชุมหารือการจัดทำแผนงานบริการวิชาการเพื่อหารายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวสาร
سیستم همکاری در فروش کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام خرید بلیط هواپیما کانال پروکسی تلگرام چارتر مشهد
دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن